Folklórnyi súbor Ilosvai

Základy súboru založili ešte na konci štyridsiatich rokov, avšak prvá písomná zmienka o súbore pochádza z roku 1951. Súbor vznikol na pôde divadelníckeho hnutia. Za svoju viac než 50 – ročnú činnosť nielenže udržala pri živote ľudové zvyklosti, ale svojimi výkonmi bola aktívnou súčasťou československého ako aj maďarského kultúrneho života.

V 50. rokoch viedol súbor Július Bulyko, neskôr Júlia Bogolyová, Margita Takácsová a František Horváth.

V tom období však činnosť súboru nemala pravidelnosť. Tá sa dosiahla v čase, keď funkciu vedúceho prevzal František Snyír mladší.

Umelecké meno Ilosvai Selymes Péter prijal folklórny súbor v roku 1974. Svojou aktívnou činnosťou sa časom vypracoval na vysokú úroveň, získal dobré meno, čo mu zákonite otvorilo ďalšie možnosti rastu. Pozývali ho a dodnes pozývajú na všetky významné folklórne slávnosti nielen doma, ale aj do zahraničia (Maďarsko, Rumunsko 1993, Španielsko 1998, Francúzsko 1997, 2000, 2002, Belgicko 2003, 2004) Patronát nad ľudovým súborom prevzal v roku 1980 Štátny majetok Veľká Ida. Príchodom roka 1986 prevzal pomyselné žezlo Ing. Andrej Demko.

Hudobný sprievod zabezpečovala najprv skupina Csámborgó, ktorú o čosi neskôr vystriedal Csurgó. Vtedajšími choreografmi boli Michal Richtarcsik a Rita Furik, neskôr sa pripojil Péter Zsolt.

Súbor v roku 1988 sa umiestnil na druhom mieste celoštátneho folklórneho festivalu v Želiezovciach. O dva roky neskôr to už bolo miesto prvé, ovenčené zároveň ocenením za choreografiu. V roku 1991 ústredie Csemadoku označilo súbor Ilosvai za svoj “znamenitý súbor”. V roku 1990 sa zúčastnil na Antológii v Budapešti. V rokoch 1996, 2000 na kvalifikáciia amatérskych súborov (V Maďarsku) bol súbor “kvalifikovaný”, v rokoch 2002, 2004 “výborne kvalifikovaný”. Na festivale v Nagykálló (Maďarsko) v rokoch 1999, 2005 získal “Vysoké ocenenie”, v rokoch 2001, 2005 “Cenu Folklórneho združenia Martin György” a v roku 2005 “Cenu mesta Nagykálló”.

Folkloristi predvedú ročne približne 35 – 40 vystúpení. Súbor v súčastnosti vedie Michal Kupec a Andrea Kupecová.

Odkaz na webovú stránku programu

Obsah publikovaného komunikačného materiálu na webovej stránke nezhoduje sa bezpodmienečne s oficiálnym názorom Európskej Únie.