Diania

 

Nagyida (Veľká Ida) Workshop
2018. január 27.

Nyíregyháza Workshop
2018. június 12.

Hidasnémet Roadshow
2018. június 23.

Nagyida Roadshow
2018. szeptember 01.

Bódvavendégi (Hosťovce) Roadshow
2018. szeptember 08.

Tokaj Roadshow
2018. október 06.

Odkaz na webovú stránku programu

Obsah publikovaného komunikačného materiálu na webovej stránke nezhoduje sa bezpodmienečne s oficiálnym názorom Európskej Únie.